Pracujemy codziennie od wtorku do niedzieli

Polityka prywatności i Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbając o dane osobowe Administrator pragnie poinformować o sposobie w jaki je przetwarza. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Administratora.

1. ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT DO NIEGO

SYLWIA JAGIEŁŁO, przedsiębiorczyni prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MOBILNY STYLISTA Sylwia Jagiełło, Krze Duże 30, 96-325 Radziejowice,

NIP 8381868075, nr REGON 382009634.

email: kontakt@stylovewlosybysylwia.pl

Z Administratorem można się kontaktować na powyższe dane.

Administrator wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz dokłada staranności aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą.

2. DEFINICJE

 • Dane Osobowe: Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie zbieranych danych;
 • Przepisy RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)
 • Przetwarzanie: w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, usuwanie, niszczenie.
 • Klient: Osoba fizyczna lub Podmiot korzystający z usług Administratora

3. KIEDY ZBIERAMY TWOJE DANE – CEL I PODSTAWA PRAWNA

Każdy cel w jakim przetwarzamy Twoje Dane Osobowe ma swoją podstawę prawną oraz okres w jakim Dane te są Przetwarzane.

• Podjęcie działań związanych z obsługą Klienta, wykonania umowy oraz świadczenie usług drogą elektroniczną
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy)

• Podjęcie działań związanych z obsługą Klienta oraz świadczenie usług stacjonarnych
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy)

• Podjęcie działań związanych z obsługą i realizacją zamówień złożonych przez Klientów w ramach strony i sklepu online
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy)

• Obsługa reklamacji
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie praw Administratora i Klienta)

• Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z kontaktu, zawartej umowy, lub związanych ze świadczeniem usług.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie praw Administratora)

• Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych Podstawa prawna: Art. 6 ust.1 lit. c RODO
(niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego)

• Realizowanie celu związanego z kontaktem z Klientem w zakresie związanym ze świadczeniem usług, obsługą poprzez dostępne opcje kontaktu
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy)

• W celu obsługi pytań i próśb Klientów.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiadaniu na zapytania Klientów)

• Kontakt z Klientami w celach z wiązanych z działaniami marketingowymi.
Podstawa prawna:art.6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

• Zapewnianie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, motyw 49 RODO)
W chwili, kiedy Administrator utraci podstawę prawną przetwarzania Danych Osobowych, nastąpi usunięcie Danych Osobowych lub ich modyfikacja w sposób wykluczający identyfikację osoby.

4. PLIKI COOKIE

Administrator w związku z prowadzeniem swojej strony internetowej może gromadzić w ramach działalności Twoje Dane Osobowe za pośrednictwem plików cookies.

Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu końcowym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda.
Wchodząc na stronę Administratora Pliki Cookie należące do tej strony zapisują się na urządzeniu końcowym Użytkownika. Strona internetowa może ewentualnie korzystać z serwisów zewnętrznych, które również posiadają własne pliki cookie – są to pliki cookie osób trzecich.

Używamy cookies, aby optymalizować korzystanie z naszej strony, a także do gromadzenia statystyk, które pozwalają oceniać sposób korzystania Użytkowników ze strony. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości witryny. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi Użytkowników, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Zarządzanie plikami cookies przez Użytkownika

Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików cookies lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na swoje urządzenie. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności strony.
Możesz również skonfigurować swoją przeglądarkę w zakresie stosowanie plików Cookie.

1. Możesz ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony.

2. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak Użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie w swojej przeglądarce, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies.

3. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

4. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony Administratora w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie, natomiast niektóre pliki cookie są niezbędne do poprawnego funkcjonowania strony. Ich usunięcie może doprowadzić do braku prawidłowego funkcjonowania.

5. Jeżeli Chcesz dowiedzieć się więcej o stosowaniu Cookie warto zapoznać się z informacjami zawartymi tu: https://wszystkoociasteczkach.pl

6. Administrator korzysta na potrzeby sklepu z kilku plików cookie.

Niezbędne do działania strony

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

 Funkcjonalne

 Te pliki umożliwiają Ci korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania). Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony.

 Analityczne

 Te pliki pozwalają nam na dokonanie analiz dotyczących naszego sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników.

Analityczne dostawcy oprogramowania

Te pliki wykorzystywane są przez dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa nasz sklep. Nie są one łączone z innymi danymi wprowadzanymi przez Ciebie w sklepie. Celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce plików cookies Shoper.

Marketing

Dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe.

5. PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

 1. Administrator nie dokonuje profilowania Klientów.
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest realizowane przy wysyłaniu niektórych wiadomości mail podczas zakładania konta użytkownika. W innym zakresie Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

6. UPRAWNIENIA KLIENTÓW W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator umożliwia spełnienie wszelkich praw jakie Ci przysługują w zakresie stosowania przepisów RODO tj. praw wskazanych w artykułach 15-21 RODO. Poniżej znajdziesz je opisane szerzej.

 • Masz prawo dostępu do Danych Osobowych. (Art. 15 RODO)
 • Masz prawo do uzyskania kopii Danych Osobowych.
 • Masz prawo do sprostowania Danych Osobowych. (Art. 16 RODO)
 • Masz prawo do usunięcia Danych Osobowych. (Art. 17 RODO)
 • Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych. (Art. 18 RODO) Masz prawo skorzystać z tego prawa również jeżeli wniesiesz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw wniesionego sprzeciwu.
 • Masz prawo do przeniesienia Danych Osobowych. (Art. 20 RODO)
 • Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych przez Administratora (Art. 21 RODO)
 • Masz prawo do wycofania zgody.
 • Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich Danych Osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pamiętaj, że podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niekiedy może być koniecznie. Abyśmy mogli świadczyć Tobie nasze usługi lub zrealizować Twoje zamówienie (czyli zawrzeć z Tobą umowę i wywiązać się z niej), podanie przez Ciebie danych osobowych w wielu przypadkach będzie wymagane.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Musisz wiedzieć, że Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, które świadczą dla nas usługi. Podmioty trzecie to np. wyspecjalizowani dostawcy usług hostingu, domeny, usług analitycznych, usług windykacyjnych, kurierskich, pocztowych, obsługujący korespondencję lub działania marketingowe.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe również w ramach kont w mediach społecznościowych na portalach takich jak: Facebook i Instagram czy korzysta z narzędzi lub rozwiązań firmy Google. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • prowadzenia fanpage’y na portalach społecznościowych Facebooka i Instagram, na warunkach określonych przez administratorów tych serwisów, informowania za pośrednictwem kont społecznościowych o działalności Administratora, komunikacji za pośrednictwem dostępnych opcje kontaktu w tych serwisach społecznościowych, polegających m.in: odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości,
 • Odtwarzanie za pomocą Vimeo.com, Inc. 330 West 34th Street, 10th Floor New York, New York 10001, USA

Współadministratorami danych osobowych są podmioty prowadzące wskazane serwisy

Meta Platforms Ireland Limited,  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (wcześniej Facebook Ireland Limited). 
Facebook: https://www.facebook.com/privacy
Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy

Współadministrowanie obejmuje przetwarzanie danych w celach statystycznych jak również zbiorczą analizę statystyk aktywności użytkowników danego konta. Zasady współadministrowania oraz przetwarzania danych osobowych przez wskazanych wyżej dostawców jako samodzielnych administratorów danych są dostępne pod powyższymi adresami.

Jeśli w tych zakresach mogłoby dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania Danych Osobowych podmiotom przetwarzającym Dane Osobowe mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarzając Twoje Dane Osobowe stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami prawna.

Polityka wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2024r.