Pracujemy codziennie od wtorku do niedzieli

Dostawa

Dostawa Produktów i Usług cyfrowych polega na  elektronicznym ich wysłaniu do Klienta na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia (Dostawa elektroniczna) lub w przypadku Kursów online poprzez dostęp do Konta Usługobiorcy (Użytkownika), które to Usługobiorca zakłada na stronie https://stylovewlosybysylwia.pl, natomiast w przypadku Webinarów online również za pomocą serwisu do połączeń video.

Dostawa elektroniczna zakupionych Produktów cyfrowych lub Usług cyfrowych jest bezpłatna, chyba że opis danego produktu stanowi inaczej.

Termin dostawy Produktów cyfrowych lub Usług cyfrowych do Klienta wynosi do 7 dni.