Pracujemy codziennie od wtorku do niedzieli

Płatności

MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO udostępnia  Klientowi następujące sposoby płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą, w tym również płatność za pomocą opcji Blik za pośrednictwem serwisu Przelewy24 czyli PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym.

MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO do każdego zamówienia wystawia dokument księgowy.

Faktury, w tym również faktury pro forma wystawiane i doręczane są Klientowi w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta podany podczas składania Zamówienia na co Klient wyraża zgodę.