Pracujemy codziennie od wtorku do niedzieli

Zwroty i reklamacje

REKLAMACJA

MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta,

Reklamacja może zostać złożona na dane kontaktowe

MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO

96-325 Radziejowice, Krze Duże 30,
NIP: 8381868075
REGON: 382009634
Numer telefonu 518033285.,
Adres e-mail kontakt@stylovewlosybysylwia.pl


Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób, telefonicznie, mailowo lub za pomocą poczty tradycyjnej według preferencji Klienta.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji opisu reklamowanego zagadnienia oraz danych do kontaktu.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Do zachowania terminu potrzebne jest dostarczenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO na dane:

MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO
96-325 Radziejowice, Krze Duże 30,
NIP: 8381868075
REGON382009634
Numer telefonu 518033285.,
Adres e-mail kontakt@stylovewlosybysylwia.pl

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik Regulaminu

Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:

  • jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni umowę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorca na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.